Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (Certyfikat nr 499 Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), seksuolog, superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Ukończyła 2,5-letnie szkolenie z Terapii Systemowej przy Fundacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także całościowe szkolenie psychoterapeutyczne systemowe atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Centrum Psychologiczno-Medycznym MABOR.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Seksuologii Klinicznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych, szkoleniach i warsztatach.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od ponad 18 lat prowadzi psychoterapię indywidualną, psychodynamiczno-systemową dorosłych. Pracuje z osobami doświadczającymi depresji, kryzysów życiowych i zawodowych, pragnących lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje oraz swoją seksualność. Duży obszar pracy obejmuje systemowa terapia rodzin i par, w tym także pomoc rodzicom przeżywających trudności w związku z orientacją seksualną swoich dzieci.

Zajmuje się prowadzeniem superwizji indywidualnych i grupowych. Opiekę merytoryczną szkoleniowej pracy superwizorskiej sprawuje Pani prof. Irena Namysłowska.

Założycielka Ośrodka Mapa Zmian.

Zadzwon