Psycholog, seksuolog, coach, trener

Absolwent Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy
i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnością Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Posiada również Certyfikat Praktyka i Mistrza NLP uzyskany w Polskim Instytucie NLP akredytowanym przez EA NLP. Ponadto ukończył dwuletnie Studium Coaching MLC (Multi-Level Coaching) posiadające akredytację Izby Coachingu i spełniające wymagania szkoleniowe ICF, gdzie certyfikował swoje umiejętności.
Absolwent Podyplomowych Studiów Seksuologii Klinicznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii MABOR przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Staże kliniczne odbywał w Szpitalu Bródnowskim na Oddziale Psychiatrycznym oraz Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie.
Pracuje w podejściu holistycznym, gdzie podczas prowadzenia sesji kieruje się przede wszystkim podmiotowym podejściem do każdego uczestnika wierząc, że każdy człowiek posiada lub może stworzyć wszystkie wewnętrzne zasoby, niezbędne do realizacji swoich celów.
W Ośrodku Mapa Zmian prowadzi treningi umiejętności psychospołecznych, sesje coachingowe oraz współprowadzi sesje terapeutyczne w obszarze seksuologicznym.

Zadzwon