Grupa superwizyjna dla psychoterapeutów

Marta Pyrgies-Łukowska – superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  zaprasza psychoterapeutów do tworzącej się grupy superwizyjnej.
Szczegółowe informacje pod nr. tel. 601-890-404.

Zadzwon