W przebiegu życia wszyscy tworzymy Indywidualne Mapy pełne dróg łatwiejszych, bardziej trudnych, krętych, tych zmierzających w lewo czy na południowy-zachód. Czasami rozpoznajemy, że na Naszej Mapie nie ma drogi, która pozwoliłaby ominąć cierpienie i ból, wyjść z impasu, pomóc w kryzysie, rozstrzygnąć co dalej.  Zawiodły dotychczasowe drogi, a na Naszą Mapę warto nanieść nowe – dokonać zmian.

Ośrodek  MAPA ZMIAN tworzą specjaliści oferujący profesjonalną pomoc, leczenie i wsparcie skierowane do osób, dorosłych, młodzieży, dzieci, par i rodzin. 

To miejsce przyjazne dla wszystkich, niezależnie od wielu, płci, wyznania i orientacji seksualnej.

Oferujemy pomoc osobom przeżywającym stres, obniżony nastrój, depresję, zmagającym się z lękami, nerwicami oraz zaburzeniami psychotycznymi. Wspieramy w kryzysach rodzinnych, w kryzysach w związkach, w sytuacjach rozwodowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem własnym, pogłębieniem swoich emocji i wglądu. Prowadzimy psychoterapię dorosłych i dzieci, terapię rodzin i par.

Osoby doświadczające trudności w sferze seksualnej, pragnące poprawić jakość swojego życia seksualnego uzyskają profesjonalną pomoc seksuologów-terapeutów: konsultację lub terapię seksuologiczną.

 

Pomagamy z oddaniem i z zaangażowaniem, zachowując najwyższe profesjonalne standardy. Zapewniamy pełną dyskrecję, przyjazną i życzliwą atmosferę.


Członkowie naszego zespołu przynależą do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i zgodnie z Kodeksami Etycznymi tych Towarzystw poddają swoją pracę systematycznej superwizji.

Nasza oferta

Oferta Ośrodka MAPA ZMIAN skierowana jest do osób cierpiących z powodu depresji nerwic, doświadczających dolegliwości psychosomatycznych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości. Oferujemy pomoc w sytuacjach przedłużającego się lęku i stresu. Pomagamy w kryzysach: choroba w rodzinie, śmierć, traumatyczne wydarzenia, utrata pracy. Zaburzenie funkcji seksualnych, niejasności dotyczące orientacji seksualnej, problemy seksualne w parze – tym osobom rekomendujemy pomoc seksuologów-terapeutów.  Prowadzimy systemową psychoterapię rodzin i par.

MAPA ZMIAN jest miejscem dla wszystkich - dorosłych, młodzieży, dzieci, rodzin i par.

Psychoterapia indywidualna

To wyjątkowe spotkanie dwóch osób: pacjenta i psychoterapeuty.
To także wyjątkowa relacja skupiona na rozpoznawaniu trudności, wspólnym poszukiwaniu ich przyczyn, a w konsekwencji wprowadzania zmian.
Psychoterapia może być pomocna w rozwiązywaniu trudności związanych m. in. z:
– kryzysami życiowymi, np. strata bliskich osób, choroba, trauma;
– stanami emocjonalnymi: lęk, stres, depresja, smutek, obniżony nastrój, napięcie, bezsilność, wstyd;
– kontaktami z rodziną czy innymi osobami – konflikty, niezrozumienie, nieumiejętność stawiania granic, brak asertywności; trudności w komunikacji;
– niskim poczuciem własnej wartości i pewności siebie;
– zaburzeniami jedzenie, snu;
– uzależnieniami – alkohol, seks, internet.
Bywa i tak, że na psychoterapię zgłaszają się osoby zainteresowane własnym rozwojem, wglądem, pragnące lepiej zrozumieć siebie i swoje emocje.
Po wstępnym okresie konsultacji i diagnozie zawierany jest kontrakt na krótkoterminową lub długoterminową psychoterapię indywidualną.

Sesje terapeutyczne trwają 50 minut, odbywają się raz w tygodniu lub częściej – jeśli jest taka potrzeba.

Psychoterapia grupowa

Jest szczególną formą psychoterapii, podczas której uczestnicy doświadczają pomocy, wsparcia i informacji o sobie od siebie nawzajem oraz od prowadzących psychoterapeutów.
Skład grupy i ilość sesji określane są na wstępie jej tworzenia – są to tzw. grupy zamknięte. Inną forma pracy grupowej są grupy otwarte, do których można dołączyć w trakcie ich trwania. Nie mają one określonego czasu zakończenia.

Terapia seksuologiczna

Skierowana jest do osób doświadczających trudności w sferze seksualnej, jak również dla tych, którzy chcą poprawić jakość swojego życia seksualnego. Wskazana dla osób przeżywających wątpliwości dotyczących swojej orientacji seksualnej.
Diagnoza obejmuje od jednego do kilku spotkań ze specjalistą seksuologiem, który po przeprowadzeniu wywiadu i ewentualnych badaniach kwestionariuszowych przedstawia, możliwe sposoby i metody terapii prowadzące do rozwiązania zgłoszonego problemu.
Cennym uzupełnieniem procesu diagnostycznego jest spotkanie z partnerem/partnerką osoby zgłaszającej się do seksuologa.

Terapia rodzin

Jest metodą zalecaną w momentach, gdy dzieci lub młodzież doświadczają trudności emocjonalnych, zaburzeń zachowania, zaburzeń odżywiania czy chorób psychicznych. Zalecana jest także, gdy rodzina doświadcza kryzysów związanych z rozstaniem, śmiercią. Czasem jest to nowy etap w życiu rodziny: pójście dziecka do szkoły, narodziny rodzeństwa.
Sesje rodzinne to spotkania całej rodziny i psychoterapeutów. Praca polega na wspólnym odnajdywaniu mechanizmów utrzymujących trudności w rodzinie, zrozumieniu ich i wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu rodziny.

Spotkania trwają 90 minut i odbywają się co 2 lub 3 tygodnie.
Terapię prowadzi jeden lub dwóch terapeutów.

Terapia par i małżeństw

Terapia par skierowana jest do osób chcących poprawić swoje relacje z partnerem czy małżonkiem.
W obecności terapeutów partnerzy rozpoznają swoje schematy postępowania, a także historie swoich rodzin pochodzenia będące pochodną ich aktualnej sytuacji. Celem pracy jest zmiana owych schematów i głębsze ich zrozumienie oraz współodpowiedzialność partnerów za związek.
Wskazaniem do terapii par i małżeństw są:
– trudności w komunikacji, brak wspólnego języka;
– utrzymujące się konflikty i kłótnie;
– brak bliskości, wzajemne niezrozumienie, wrogość;
– kryzysy wynikające z dużych zmian, np. narodziny dziecka, utrata pracy, przeprowadzka, długotrwała nieobecność;
– agresja – zarówno słowna jak i fizyczna;
– trudności w życiu seksualnym.

Spotkania trwają 90 minut i odbywają się co 2 lub 3 tygodnie.
Terapię prowadzi jeden lub dwóch terapeutów.

Konsultacja i diagnoza psychologiczna

To jedno lub kilka spotkań z psychologiem, psychoterapeutą podczas których, w oparciu o wywiad lub metody kwestionariuszowe, poszukuje się istotnych czynników i mechanizmów leżących u podstawa doświadczanych trudności i objawów własnych lub dziecka. Konsultacja i diagnoza mają na celu zweryfikowanie czy wskazana jest dalsza pomoc specjalisty, a także zaproponowanie adekwatnej pomocy.

Konsultacja rodzicielska

To spotkanie rodziców (rodzica) dzieci (dziecka) zaniepokojonych obserwowanymi trudnościami w jego funkcjonowaniu. Czasem są to trudności zgłoszone przez instytucje (szkoła, przedszkole) lub inne osoby. Konsultacja z psychologiem, psychoterapeutą lub seksuologiem daje możliwość wspólnego przyjrzenia się metodom wychowawczym i trudnościom w tym obszarze. Bywa, iż rodzice po raz pierwszy zadają sobie niewypowiedziane dotąd pytania, np. czy moje dziecko jest uzależnione od komputera? co zrobić gdy nastolatek się masturbuje? Czy dieta mojej córki to już zaburzenie odżywiania?

Konsultacja trwa 50 minut, a jej częstotliwość zależy od potrzeb rodziców.

Superwizja indywidualna i grupowa

Superwizja indywidualna i grupowa

ul. 29 Listopada 3C/11
00-465 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Formularz kontaktowy